Hulp bij het aanleveren van uw documenten

Hoe lever ik documenten in één keer goed aan?

Wij van de Financiële Rekenkamer willen jouw hypotheekaanvraag zo snel mogelijk rond hebben. Je kunt er zelf voor zorgen dat alle benodigde documenten meteen op de juiste manier worden aangeleverd. Wij spannen ons hierna tot het uiterste in om je hypotheekaanvraag snel en efficiënt te laten verlopen. Want als je snelheid van belang is bij het regelen van je hypotheek, is het erg vervelend als een document afgekeurd moet worden.

U vind ook op onze pagina hypotheektraject de stappen. In dit stappenplan leggen wij precies uit welke stappen worden doorlopen bij de aanvraag van je hypotheek en hoeveel tijd elke stap gemiddeld in beslag neemt.

Helaas komen we in deze fase soms fouten tegen in die hypotheek-stukken. In de meeste gevallen gaat het gewoon om een invul-foutje. Soms blijkt er iets meer aan de hand te zijn en kan de hypotheekaanvraag (op dat moment) niet doorgaan. In beide gevallen is het handig om te weten waar de meeste valkuilen zitten, en kun je de problemen voor zijn. Op deze pagina vind je nadere uitleg over de documenten en tips om deze in één keer goed aan te leveren. Het gaat hier niet om alle documenten maar de meest voorkomende.

Onze specialisten in de binnendienst zijn ook snel en makkelijk te bereiken op whatsapp via het telefoonnummer 0546544622 of klik hier als u op uw mobiele telefoon zit.

Je hypotheekaanvraag verloopt het snelst als je de documenten direct op de juiste manier aanlevert:

   • de documenten staan rechtop en hoeven niet gedraaid te worden
   • de nummering van pagina’s sluit op elkaar aan
   • de documenten worden schriftelijk ondertekend en dus niet digitaal
   • neem per document onderstaande tips goed door
   • Uit de documenten dient een datum naar voren te komen zodat de bank kan zien hoe recent het document is (computerdatum is niet toereikend omdat deze aan te passen is)
   • Uit de documenten moet kunnen worden herleid dat het document van u is

Want een goed begin is ten slotte het halve werk. 

F.A. Stoett

Bankafschrift / Printscreen bankrekening

Bankafschrift / Printscreen bankrekening is benodigd voor het aantonen van het incassonummer waarvan de hypotheeklasten worden geïncasseerd. Het is niet nodig alle af- en bijschrijvingen van een gehele maand te uploaden. Graag alleen de eerste pagina van het gedownloade overzicht uploaden. Meer informatie is niet nodig.

Via internetbankieren kan je een printscreen maken of een digitaal afschrift downloaden. Hier vind je een stappenplan voor het downloaden van afschriften voor: ABN Amro (app), ING, Rabobank , SNS Bank , Regiobank, ASN Bank, Triodos Bank, Van Lanschot, Knab. 

Voorbeeld schermafdruk bankafschrift Stappenlan downloaden bankafschrift

Perspectiefverklaring

Wil je een eigen huis kopen of uw hypotheekoversluiten? En heb je geen vast contract? De perspectiefverklaring biedt uitkomst! De perspectiefverklaring is speciaal voor flexmedewerkers en gaat uit van jouw kansen op de arbeidsmarkt. Aan de hand van een speciale scan, jouw dossier en een persoonlijk gesprek kijken we of jij de komende jaren voldoende uitzicht hebt op werk. Dus of de kans groot is dat jij aan het werk blijft en jouw hypotheek kunt blijven betalen. Zijn die kansen goed? Dan krijg jij van ons een perspectiefverklaring, zodat jij een hypotheek kunt aanvragen. Hieronder ziet u een stappenplan van Randstad en een voorbeeld perspectiefverklaring van Randstad.

Bekijk de stappenplan Randstad voorbeeld perspectiefverklaring Randstad

Wat is een perspectiefverklaring?

In Nederland werken steeds meer mensen op flexibele basis. Vier van de tien werkenden in Nederland hebben geen vast contract. En toch kom je zonder vast contract maar moeilijk in aanmerking voor een hypotheek. Met een perspectiefverklaring komt een eigen woning voor een flexwerker een stap dichterbij.

De perspectiefverklaring kijkt naar de toekomstige mogelijkheden van de flexwerker om een inkomen te vergaren. De verklaring is gebaseerd op een (data)analyse van de arbeidsmarktpositie van de aanvrager. Daarnaast hechten hypotheekverstrekkers ook belang aan het eigen oordeel van uitzendbureaus over de (toekomstige) inzetbaarheid van de uitzendkracht. Daartoe behoort onder andere een kritische blik op het cv, werkervaring, referenties, eerdere beoordelingen en persoonlijke gesprekken. Uitzendkrachten moeten minimaal een jaar via één en hetzelfde uitzendbureau aan het werk zijn om een beroep te kunnen doen op de perspectiefverklaring.

Ik werk als uitzendkracht al langer bij dezelfde inlener maar nog niet lang genoeg via het huidige uitzendbureau (52 weken) om een Perspectiefverklaring te kunnen krijgen. Is daar wat aan te doen?

Ik werk als uitzendkracht al langer bij dezelfde inlener maar nog niet lang genoeg via het huidige uitzendbureau (52 weken) om een Perspectiefverklaring te kunnen krijgen. Is daar wat aan te doen?

Hoe kan ik als flexwerker een perspectiefverklaring aanvragen?

Een perspectiefverklaring mag alleen worden afgegeven door een uitzendonderneming die in het register van de Stichting Perspectiefverklaring staat. Het register is op deze website te raadplegen. Neem in ieder geval contact op met de intercedent van de uitzendonderneming waarbij u werkzaam bent. De intercedent kan u vertellen of de uitzendonderneming is geregistreerd bij de Stichting Perspectiefverklaring en hoe het proces verder verloopt

Welke hypotheekverstrekkers ondersteunen de Perspectiefverklaring?

Onderstaande hypotheekverstrekkers ondersteunen het initiatief van de Stichting Perspectiefverklaring en accepteren perspectiefverklaringen die door in het register opgenomen uitzendondernemingen zijn afgegeven.

ABN AMRO
Aegon
Allianz
Argenta
ASR WelThuis
BLG Wonen
De Volksbank
Florius
Hypotrust Hypotheken
ING
Nationale Nederlanden
NIBC Direct
Obvion
Rabobank
Reaal
Regiobank
Robuust Hypotheken
SNS
Triodos Bank
Vista Hypotheken B.V.


Inkomstenbelasting 2012 of Jaaropgave 2012

Banken vragen verschillende stukken op als je een nieuwe hypotheek afsluit. Bijvoorbeeld een loonstrook, werkgeversverklaring of paspoort. Dat klinkt vrij logisch want een bank heeft nu eenmaal stukken nodig om de hypotheekaanvraag te kunnen beoordelen. Maar waarom wil de bank in hemelsnaam je aangifte inkomstenbelasting van 2012 of jaaropave van 2012 zien? Het is inmiddels geen 2012 meer. Wie heeft er nou nog een aangifte of jaaropgave van zo lang geleden. En waar is die dan voor nodig?

Jaaropgave 2012

Je kunt een jaaropgave 2012 altijd opvragen bij de bank. Niet alle banken kunnen het jaaroverzicht van 2012 nog aanleveren. Wees niet getreurd. Er is nog een 3e oplossing. Deze bespreekt de binnendienst van Financiele Rekenkamer graag met uw. Dit is namelijk de laatste inkomstenbelasting. Hier staat namelijk een zin in ” heeft u deze lening afgesloten voor 31-12-2012″ als deze op ” ja ” dan is deze ook toereikend.

Heb je geen belastingaangifte 2012 meer?

Maar wat nu als je geen belastingaangifte 2012 meer hebt? Want zo gek is dat niet. De meeste mensen bewaren 5 jaar lang dit soort documenten. Helaas biedt de belastingdienst dan ook geen hulp. Als je inlogt bij de belastingdienst, zul je namelijk zien dat ook deze zich houdt aan de 5 jaars bewaartermijn. En dus is je laatste aangifte die je kunt downloaden die van 2013. En daar heb je dus niks aan.

Bellen naar de fiscus dan maar. Want die moeten de aangifte van 2012 toch nog wel hebben? Ja hoor, die hebben ze. Het probleem alleen is dat het 8 weken kan duren voordat je deze ontvangt. En vaak is dat te laat want de hypotheek moet geregeld worden. Een jaaropgave 2012 van uw hypotheek destijds is ook toereikend.

Overgangsrecht behouden

Als je een hypotheek had op 31-12-2012 en nu een nieuwe hypotheek afsluit, dan kun je gebruik maken van het overgangsrecht. Dat betekent dat je in aanmerking komt voor hypotheekrenteaftrek, maar zonder dat je een annuïtaire of lineaire hypotheek hebt. Dus je kunt je betaalde rente nog steeds terugvragen, ondanks dat je een aflossingsvrije of een (bank)spaar hypotheek hebt. Met een kopie van de aangifte of jaaropgave 2012 kun je aan de geldverstrekker aantonen dat je toen een eigenwoningschuld had en hoe hoog die was.

Fiscus bedenkt regels maar veroorzaakt problemen

Het is een slechte zaak dat de fiscus regels bedenkt, waarbij het onmogelijk is om van diezelfde fiscus de benodigde informatie te ontvangen om te kunnen voldoen aan die regels. Voor veel mensen is het erg belangrijk dat ze de hoogte van de hypotheek van 2012 aan kunnen tonen. En die gegevens zouden mensen gewoon online bij de fiscus op kunnen vragen. Leuker kunnen ze het niet maken, wel makkelijker.


Legitimatiebewijs

Als legitimatiebewijs is een paspoort of identiteitskaart benodigd. Klik onderstaand op voorbeeld legitimatiebewijs hoe het beste uw legitimatiebewijs kunt scannen en toesturen. achterzijde hoort ook bij het legitimatiebewijs. Bij een paspoort staar hier namelijk uw BSN-nummer vermeld en bij de identiteitsbewijs staat op de achterzijde meer informatie. 

Voorbeeld schermafdruk bankafschrift

Waar kan ik op letten?

 • Heb je een een kleurenscan gemaakt?
 • Is zowel de voor- als de achterkant volledig, dus met zichtbare randen, ingescand?
 • Is het legitimatiebewijs nog geldig?

Scheiding

Als je ooit gescheiden bent, moet je dit aangeven in je hypotheekaanvraag. Dit geldt ook voor ontbinding van een geregistreerd partnerschap. Dit (kan) gevolgen hebben bij je hypotheekaanvraag. Denk aan (partner)alimentatie , pensioenverdeling(en)

De volgende documenten zijn benodigd bij een scheiding:

1. Echtscheidingsconvenant

In een echtscheidingsconvenant worden de gevolgen van de echtscheiding vastgelegd, denk hierbij aan alimentatie, schulden, verdeling van de spullen en gezag. Dit document geldt is in principe alleen van toepassing op de ex-partners.

2. Beschikking (echtscheidingsvonnis)

Het is van belang dat je het volledige echtscheidingsvonnis (Uitspraak van de rechter) aanlevert. Dit is de uitspraak van de rechter. Bij Financiele Rekenkamer is het pas mogelijk om een offerte aan te vragen als het vonnis rond is. Zijn er meerdere vonnissen geweest? Let er dan op dat je deze allemaal aanlevert.

3. Inschrijving van de scheiding in de burgerlijke stand

Uit dit stuk blijkt wanneer de scheiding definitief is ingeschreven bij de burgerlijke stand. Wij kunnen al een offerte voor je aanvragen zonder dat dit document er is. Houd er wel rekening mee dat je pas een akkoord krijgt van de geldverstrekker zodra je dit document hebt aangeleverd.

4. Akte van verdeling

Dit document is benodigd als jullie uit elkaar gaan en een van de partners het huis overneemt. De vertrekkende partner wordt dan ontslagen van hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld.

Waarom is akte van verdeling nodig?
Als na relatiebeëindiging één van de partners in de woning wil blijven wonen, dan moet het huis aan die partner toebedeeld worden. Wettelijk gezien is daarvoor een notariële akte vereist, omdat het om een onroerende zaak gaat. Deze (concept) akte van verdeling zal dan ook altijd worden opgevraagd door een geldverstrekker bij ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid.


Schenkings- of leenovereenkomst

Bij je adviseur kun je een modelformulier voor deze overeenkomst opvragen. Hij of zij kan je ook verder helpen met de inhoud van dit document.

Daarnaast is het nodig om ook een kopie van het legitimatiebewijs en een bankafschrift van de schenker(s) of lener(s) aan te leveren.

Waar kan ik op letten?

Zijn op de overeenkomst de volgende gegevens te zien?

 • de schenkingsdatum of ingangsdatum van de lening
 • de namen van betrokkenen
 • het geschonken of geleende bedrag
 • het rentepercentage en de looptijd (in het geval van een lening)
 • Is de overeenkomst ondertekend door alle betrokkenen?

Aangifte inkomstenbelasting

Op Mijn Belastingdienst kun je online de aangifte inzien en opslaan. Nadat je bent ingelogd met DigiD kun je de aangifte opslaan als pdf. 

Ben je ondernemer? Dan kun je de aangifte eventueel ook opvragen bij je accountant of belastingadviseur.

Uitleg IB aangifte in stappen bekijken

Let er op dat u de aangifte inkomstenbelasting download en niet de aanslag inkomstenbelasting.

Waar kan ik op letten?

 • Heb je de gehele aangifte opgeslagen en niet alleen een overzicht van de berekening?
 • Ben je ondernemer? Let er dan op dat je de aangifte van de Belastingdienst aanlevert en niet de “toelichting inkomen” van je accountant.
 • Meeste fouten worden gemaakt dat er een belasting aanslag wordt gedownload. Inkomstenbelasting en aanslag zijn 2 verschillende documenten.

Overzicht feitelijk arbeidsverleden (UWV-Verzekeringsbericht)

Via dit document van het UWV kun je je arbeidsverleden opvragen. In de link staat een uitgebreide omschrijving hoe het document gedownload kan worden.

Waarom is dit nodig?
Waar kan ik op letten?

Het UWV houdt van werknemers het arbeidsverleden bij. Hoe meer jaren je hebt gewerkt, hoe langer er recht bestaat op een uitkering uit de werknemersverzekeringen, zoals de Werkloosheidswet (WW) of de wet Werk & Inkomen uit Arbeidsvermogen (WIA). Deze informatie is voor ons van belang om een goede inschatting van jouw financiële situatie (nu en in de toekomst) te kunnen maken.

Is het document niet ouder dan 3 maanden? Bent u op dit moment in diens voor minimaal 3 maanden?


Overzicht www.mijnpensioenoverzicht.nl

Waarom
Hoe
Geldigheid
Waar kan ik op letten

De geldverstrekker wil graag uw volledige pensioenopbouw kunnen bekijken. Daarom vraagt Financiele Rekenkamer om een overzicht van Mijnpensioenoverzicht.nl. Hier vindt u niet alleen wat u heeft opgebouwd bij uw werkgever, maar staat ook uw AOW-pensioen. Een overzicht van uw pensioenfonds zoals ABP of een Uniform Pensioen Overzicht (UPO) is daarom niet voldoende.

Via de website mijnpensioenoverzicht.nl kun je inloggen met DigiD. Vul de gevraagde gegevens in en klik door tot aan het overzicht. Uiteindelijk kun je rechtsboven “Download gegevens” aanklikken en het overzicht in pdf downloaden (géén printscreen) of klik voor stappenplan op de onderstaande knop.

Uw pensioenoverzicht mag maximaal drie maanden oud zijn. Alleen met een recente specificatie kan uw kredietverstrekker zien wat op dit moment uw pensioeninkomen is. Zorg er daarom voor dat de datum van het overzicht duidelijk leesbaar is.

 • Zijn de volgende gegevens zichtbaar?
  • de namen van de pensioenuitvoerders
  • de hoogte van het nabestaandenpensioen
 • Maak je gebruik van de VUT-regeling? Voeg dan ook de VUT-opgave toe.
Stappenplan pensioenoverzicht

Jaarstukken onderneming

De jaarrekening wordt normaal gesproken opgemaakt door een accountant of administrateur. Alleen in uitzonderingssituaties kan er gebruik gemaakt worden van een eigen administratie. Overleg met je adviseur als dat het geval is. Vanaf 1 januari 2019 is gebruik van de Inkomensverklaring Ondernemer verplicht,het inkomen aantonen met IB-aangiftes van de afgelopen 3 kalenderjaren is dan niet meer mogelijk.

Voorbeeld hoe een inkomensverklaring Ondernemer er uit ziet

Inkomensverklaring ondernemer? Hoe werkt het

Vraag via je adviseur een Inkomensverklaring Ondernemer aan, dan weet je binnen 5 werkdagen (na aanlevering van een compleet dossier) waar je aan toe bent wat betreft het inkomen waarmee je hypotheekaanvraag (met NHG) getoetst wordt. Of je regelt het helemaal zelf.

Ben je minimaal 12 maanden ondernemer en wil je een hypotheek met NHG aanvragen, laat dan een Inkomensverklaring Ondernemer opstellen door een van de door ons geselecteerde Rekenexperts. Sinds 1 februari 2019 zijn dat:

Kosten

De kosten voor een Inkomensverklaring Ondernemer zijn afhankelijk van de ondernemingsvorm. De bedragen staan in de opdrachtbevestiging.

Criteria voor het vaststellen van je ondernemersinkomen

Je inkomen wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde inkomen over de laatste drie kalenderjaren. Dit mag een combinatie zijn van inkomsten uit dienstbetrekking en zelfstandig ondernemerschap. Inkomsten uit sociale uitkeringen worden buiten beschouwing gelaten. Verder mag je maximaal 1 kalenderjaar geen inkomen hebben gehad. Het gemiddelde wordt in dat geval nog steeds over drie jaar berekend.

Heb je in het laatste jaar minder verdiend dan het gemiddelde inkomen? Dan geldt het laatste jaar. Tot slot wordt gekeken naar het lopende boekjaar. Het actuele inkomen moet minstens in lijn zijn met het gemiddelde.

Doorlooptijd maximaal vijf werkdagen, 6 maanden geldig

Na ontvangst van de getekende opdrachtbevestiging en alle benodigde stukken in pdf-formaat stelt de expert binnen vijf werkdagen het inkomen vast, dat wordt vastgelegd in de Inkomensverklaring Ondernemer. Dit document wordt in pdf-formaat per mail naar je toegezonden.

Vanaf de dagtekening van de inkomensverklaring is dit document zes maanden geldig. Binnen deze termijn kan een geldverstrekker op basis van dit document je toetsinkomen vaststellen voor een hypotheekaanvraag en op basis daarvan (en andere acceptatiestukken) jou een hypotheekofferte (een bindend aanbod) doen.

Welke documenten dien ik te verzamelen

De hieronder genoemde documenten zijn nodig voor het op de juiste wijze kunnen vaststellen van een bestendig
ondernemersinkomen.

 • De jaarrekeningen van de afgelopen 3 boekjaren.
 • Vanaf 1 juli lopend jaar tussentijdse kwartaalcijfers (gecumuleerd).
 • Omzetbelasting-aangifte(s) lopende jaar.
 • IB-aangiftes van de afgelopen 3 jaar.
 • Laatste 2 ontvangen IB-aanslagen.
 • Huidige stand privévermogen (afschrift bank / vermogensbeheerder).
 • KvK-uittreksel(s) alle bedrijven.

Alleen indien van toepassing

 • Werkgeversverklaring, indien ook nog in loondienst.
 • Kopie van de laatste jaaropgave dienstverband.
 • Kopie van de laatste salarisstrook dienstverband.
 • Organogram (indien meer dan 1 bedrijf).
 • Bent u DGA? Recente loonstrook en een van december van het laatste boekjaar.
 • WOZ-beschikking (indien bedrijfspand WOZ-waarde hoger is dan de fiscale boekwaarde).

Extra vragen:

 • Afgelopen 3 jaar ontslagvergoeding ontvangen?
 • Privégebruik auto van de zaak?

Let op
Aanvragen voor 1 april kunnen volstaan met concept cijfers van het voorgaand jaar. Aanvragen na 1 april dienen te beschikken over de definitieve cijfers. Uitsluitend complete dossiers kunnen in behandeling worden genomen. Indien nodig kunnen wij aanvullende informatie bij je opvragen.

Hoe vraag ik dit aan

Wij kunnen voor u de aanvraag indienen bij 1 van de Rekenexperts :

 • Raadhuys Tax Legal Accounting te Den Haag
 • Pentrax advies te Nijmegen
 • Overviewz te Barneveld
 • Zakelijk Inkomen te Nieuwegein

Wij werken zelf veel met Overviewz en hebben hier dan ook een aanstelling bij.  De prijzen hiervoor zijn:

Tarieven overviewz: (genoemde prijzen zijn exclusief BTW)

  1.  Eenmanszaak € 225,-
  2. VOF / CV / Maatschap / 1 Vennootschap (BV of NV) € 405,-
  3.  Vennootschappen (BV of NV): € 495,-
  4. Vennootschappen (BV of NV): € 585,-
  5. In alle andere gevallen prijs: op aanvraag
 • Overviewz doet eerst een quick scan op basis van alle documenten. Blijkt onverhoopt dat het vaststellen van een bestendig ondernemersinkomen niet zinvol is, dan geven wij de opdracht terug; kosteloos.
 • Is het dossier compleet en in behandeling, dan stellen wij de verklaring binnen 3 dagen op.
 • U ontvangt de verklaring direct na betaling van de kosten, via iDeal.
 • Indien nodig bieden wij ‘n gratis update binnen 1 jaar na afgifte van de verklaring.
 • De inkomensverklaring is nagenoeg altijd te gebruiken voor een hypotheek met NHG. Zonder NHG alleen bij die geldverstrekkers waarmee overviewz samenwerkt. Geef vooraf aan met of zonder NHG en, indien zonder NHG, bij welke geldverstrekker de hypotheek wordt aangevraagd.
 • overviewz geeft, direct of indirect, geen advies en bemiddelt niet in hypotheken

 


Werkgeversverklaring

Een standaardformulier voor de werkgeversverklaring is beschikbaar in de downloads. Je kunt je werkgever vragen om dit in te vullen. Zorg er altijd voor dat je het meest recente model van de werkgeversverklaring gebruikt. 

Waarom is dit nodig
Waar kan ik op letten

De geldverstrekker heeft een werkgeversverklaring nodig om te beoordelen of de gewenste lening past op je inkomen en om te zien wat voor dienstverband je hebt. Ook als je een contract voor onbepaalde tijd hebt, is een werkgeversverklaring benodigd. In de werkgeversverklaring staat namelijk recentere en andere informatie dan in je arbeidscontract (bijvoorbeeld je huidige salaris en of je schulden hebt bij je werkgever).

 • Is alles ingevuld of aangevinkt en niets vergeten?
 • Is de verklaring voorzien van een handtekeningfirmastempel en naam van de contactpersoon?
 • Is de verklaring zonder correcties ingevuld door één persoon, met één kleur pen?
 • Is de verklaring niet ouder dan 2 maanden?
 • Als er sprake is van een intentieverklaring, is die dan ook voorzien van een extra handtekening en stempel?
Voorbeeld werkgeversverklaring

Gebruik ik de juiste NHG model werkgeversverklaring ?

Zorgt u altijd voor dat u de laatste model werkgeversverklaring laat invullen door uw werkgever. Wilt u zeker zijn dat u altijd de meest recente werkgeversverklaring heeft? download dan de werkgeversverklaring via de downloadsectie of via de NHG website.

Klopt je loon?

Zoals we al eerder noemden bij het kopje ” waar kan ik opletten? ” hierboven. Ligt de problemen hier vooral bij het opgegeven loon. Hier hebben we nog een kleine aanvulling: Wanneer je extra inkomsten als bonussen en een 13e maand opgeeft, moeten deze door je werkgever aangemerkt zijn als structureel met een voetnoot.

Is dit niet het geval, kunnen we deze inkomsten niet meenemen. Ga je er in jouw hypotheekaanvraag wel vanuit dat je deze inkomsten hebt, kunnen er problemen ontstaan.

Check ook of je bruto jaar salaris goed is ingevuld. Krijg je maandelijks je salaris gestort? Dan is je totale bruto jaar salaris 12 keer je maandelijkse uitbetaling. Krijg je elke vier weken betaald? Dan moet je jouw salaris 13 keer vermenigvuldigen

Kloppen je overige gegevens?

Belangrijk is dat de gegevens die je invult overeenkomen met je persoonlijke gegevens, en de gegevens op je loonstrookje.

Is dit niet het geval? Dan wordt je werkgeversverklaring afgewezen.

Is de datum juist?

Een werkgeversverklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden op datum van je hypotheekofferte.
Begin op tijd, maar niet té vroeg met het aanvragen van een werkgeversverklaring.

Alternatief voor de werkgeversverklaring

Voor veel mensen in loondienst is er een sneller, beter en betrouwbaar alternatief voor de werkgeversverklaring: ” de Inkomensbepaling Loondienst “. U vind op deze pagina onder dit kopje meer informatie hierover.

Dit is een methode met een berekening gebaseerd op je UWV verzekeringsbericht. Dit document kan je gewoon downloaden uit je ‘MijnUWV’. Je bent op deze manier niet meer afhankelijk van je werkgever. Dat scheelt tijd en gedoe en kan ik in sommige gevallen lager uitvallen (bijv. u heeft net een loonsverhoging gehad)


Digitaal invullen van de verbouwingsspecificatie

We willen je informeren dat banken nu ook een digitaal verbouwingsspecificatie accepteren, die automatisch digitaal ondertekend is. Het invullen van een digitaal verbouwingsspecificatie biedt het voordeel dat fouten vrijwel uitgesloten zijn. Je kunt het digitaal verbouwingsspecificatie invullen via verbouwingsopgave.nl

Vaak wordt deze verbouwingsspecificatie door klanten van een verbouwingshypotheek niet goed ingevuld. Dit kan leiden tot vertraging van de hypotheekaanvraag en soms zelfs tot extra kosten. Hier ben jij als klant de dupe van, maar taxateurs en tussenpersonen willen dit natuurlijk ook niet.

Daarom is er met taxateurs en tussenpersonen deze tool ontwikkeld. Door het beantwoorden van een paar vragen wordt de verbouwingsspecificatie voor jou automatisch ingevuld. Geheel gratis.

Waar kan ik op letten?

 • Zijn de kosten gespecificeerd onder de juiste omschrijving en niet onder ‘anders’?
 • Is de specificatie volledig ingevuld?
 • Is de specificatie ondertekend door alle aanvragers?
 • Let op, kruis alleen een het veld verwijzend naar “1” aan wanneer de werkzaamheid volledig zelf wordt uitgevoerd. Bij (gedeeltelijke) uitbesteding aan derden graag het veld blanco laten.

Saldo opgave huidige hypotheek

Waarom
Hoe
Waar moet u opletten

Indien het een oversluiting van een bestaande hypotheek betreft of  u neemt een overbrugging in uw nieuwe hypotheek dan heeft u dit document nodig. Dit document is noodzakelijk om bij de nieuwe geldverstrekker aan te tonen hoe hoog uw schuld is. Daarom mag het document maximaal 1 maand oud zijn vanaf offertedatum. Heeft u een gekoppelde opbouwproduct? stuurt u dan ook een recent waardeoverzicht hiervan mee.

Meestal kunt u inloggen en een recent document downloaden of een printscreen van maken. Bij het oversluiten dient de boeterente opgevraagd te worden. Dit gebeurd meestal in het begin traject om dit overzicht staat namelijk ook uw huidige hypotheek. Dit volstaat ook.

 • Staan uw Naam, Adres, Woonplaats vermeld? (de bankt moet kunnen zien dat het uw overzicht betreft, alleen een hypotheeknummer is niet genoeg)
 • Is zichtbaar hoe recent het document is ( max. 3 maanden )
 • Is duidelijk zichtbaar hoe hoog uw hypotheekschuld is?

Overzicht BKR-registraties

Ieder krediet beperkt je leencapaciteit. Dit kan een lening zijn, maar ook een creditcard of de mogelijkheid om rood te staan op je betaalrekening. Het maakt hierbij niet uit of je momenteel gebruik maakt van een krediet. Om een overzicht te krijgen van je kredietstatus doet de geldverstrekker altijd een BKR-toets bij een hypotheekaanvraag.

Bij het BKR (Bureau Krediet Registratie) kun je kosteloos opvragen welke kredieten er op jouw naam geregistreerd staan. De inzage kan nu ook digitaal. Klik voor de stappenplan hieronder voor meer uitleg.

 

Wanneer word ik bij Stichting BKR geregistreerd?

Zo’n 11 miljoen mensen staan bij Stichting BKR geregistreerd. Alleen leningen met een waarde van € 250,- of hoger staan bij Stichting BKR geregistreerd. In deze gevallen wordt je krediet bij ons geregistreerd:

 • Je hebt een kredietlimiet op je betaalrekening. Dit betekent dat je rood kunt staan.
 • Je hebt een creditcard met gespreide betaling in meerdere termijnen.
 • Je hebt een doorlopend krediet of een persoonlijke lening.
 • Je doet wel eens een uitgestelde betaling (‘koop nu, betaal later’).
 • Je hebt een private lease-regeling.
 • Je hebt een telefoonabonnement waarbij het toestel inbegrepen is.
 • Je hebt een zakelijk krediet
 • Je hebt een hypotheek met een ander onderpand dan je eigen huis

Klik hier voor meer informatie mb.t. de soort registraties.

Waar kan ik opletten?

 • Staat de naam van degene die de schuld heeft, vermeld?
 • Staat de hoogte van de schuld vermeld?
 • Staat het soort krediet vermeld?

Wanneer hoef je dit niet zelf op te vragen?

Je gaat aanzienlijk minder lenen dan op basis van je inkomen mogelijk is. Verder weet je zeker dat je nooit te maken hebt gehad met betalingsachterstanden.

Welke invloed hebben mijn registraties op een hypotheek of andere lening?

Het toekennen van een hypotheek of andere nieuwe lening hangt van verschillende factoren af. Kredietverstrekkers kijken altijd welke leningen je hebt en of deze passen bij je portemonnee. En dus kijken ze naar je inkomen en je vaste lasten. Als een kredietverstrekker in jouw registratieoverzicht ziet dat je (in het verleden) betaalachterstanden hebt (gehad), kan hij besluiten om geen of een lager krediet te verstrekken. Zo heeft de kredietverstrekker meer zekerheid dat je de lening aflost en is de kans kleiner dat je betaalproblemen krijgt.

Wanneer wordt een betalingsachterstand doorgegeven aan BKR en wat kan ik doen (om het te voorkomen)?

Een achterstandsmelding bij BKR krijg je niet zomaar. We geven je enkele tips:

 1. De belangrijkste tip is een open deur: betaal op tijd. Dit kan heel makkelijk met een automatische incasso.
 2. Zorg ervoor dat de juiste contactgegevens bekend zijn bij de kredietverstrekker. Ook je e-mail en telefoonnummer
 3. Geef bij verhuizing je nieuwe adres door aan de kredietverstrekker
 4. Reageer op betalingsherinneringen en (laatste) waarschuwingen
 5. Bespreek met je kredietverstrekker wat je wel kunt doen en maak een betalingsregeling
 6. Los de betalingsachterstand op en laat zien dat de problemen zijn opgelost
 7. Zoek hulp:
  • Probeer of je kredietverstrekker een regeling wil treffen tegen finale kwijting.
  • Neem contact op met de gemeentelijke schuldhulpverlening

Kortom: onbetaalde rekeningen zorgen voor stress en dragen niet bij aan uw financieel welzijn. Laat deze stress zich niet vertalen in niets doen maar onderneem altijd actie.

BKR breidt kredietregistratie uit met ingang van 01-02-2020

Vanaf 1 februari registreert BKR ook zakelijke kredieten. De registratie geldt voor leningen die een ondernemer afsluit voor zijn bedrijf waarbij de kredietnemer hoofdelijk aansprakelijk is. De kredietnemer is hoofdelijk aansprakelijk voor de geldlening, wanneer hij het krediet afsluit binnen zijn eenmanszaak, vof, of als beherend vennoot van een commanditaire vennootschap. Alleen kredieten boven €1.000 worden geregistreerd. De codering van deze lening valt onder ZK (zakelijk krediet). In het CKI wordt de hoogte van de zakelijke lening niet geregistreerd. Een kredietverstrekker kan de actuele hoogte bij de kredietnemer zelf opvragen door inzage te vragen in de (tussentijdse) jaarcijfers of door het opvragen van een actueel dagafschrift.


DUO-schuld/Studielening

 • Als je een studieschuld hebt, kun je op de website van DUO inloggen met DigiD. Klik hier voor de stappenplan voor het downloaden van de DUO schuld. Het gaat hier om 3 screenshots waarbij de naam rechtsboven in het screenshot zichtbaar moet zijn. Deze overzichten worden echter niet meer altijd geaccepteerd door geldverstrekkers maar is voor ons als tussenpersoon in de beginfase voldoende voor de berekening en aanvraag.
 • Sommige banken vereisen een gedetailleerd overzicht van de DUO-studieschuld. U kunt een uitgebreider schuldoverzicht van de DUO-studieschuld opvragen via het online contactformulier.
 • Je kunt dit ook per mail opvragen via hypotheek-schuld@duo.nl. Vermeld dan je naam, BSN en woonadres. Vraag het verzoek aan via het e-mailadres dat bekend is bij DUO. We willen u vragen om dit meteen aan te vragen; het duurt vaak 8 werkdagen voordat u dit ontvangt.

Waar kan ik op letten?

 • Staat de naam van degene die de schuld heeft, vermeld?
 • Staat de hoogte van zowel de oorspronkelijke als de huidige schuld vermeld?
 • Staat de huidige maandlast vermeld?

Taxatierapport

Waarom
Hoe
Prijs

Een taxatie is een bepaling van de verkoopwaarde van een woning door een deskundige. Er wordt daarbij onder andere rekening gehouden met het type huis, de grootte, de staat van onderhoud en de ligging.

De waarde van de woning kan ook noodzakelijk zijn voor de maximaal aflossingsvrije deel dat u kunt opnemen. Voor informatie kunt u hiervoor contact met uw adviseur opnemen.

De taxatiewaarde van een bestaande woning is nodig voor het verkrijgen van een hypotheek. In sommige gevallen bij sommige geldverstrekker volstaat een WOZ-waarde. Hier zitten wel aantal eisen aan vast waaronder bijv. geen NHG , schuldmarktwaarde verhouding is onder een bepaalde percentage.

Ons kantoor vraagt uw taxatierapport aan. Wij doen dit via het NWWI systeem. Hier zal een taxateur worden geslecteerd binnen een straal van 20 km

Een taxatierapport kost ongeveer tussen de 650 en 850 euro. De prijs hangt af van de prijs van de taxateur, woonplaats, type woning en of er verbouwing is.


Welke documenten bij welke inkomen ?

Inkomen uit bedrijf of zelfstandigheid
Soort inkomen Benodigd document
ZZP’er of DGA
 • Uittreksel KvK, niet ouder dan 2 maanden en Inkomensverklaring opgemaakt door een rekenexpert geaccepteerd door NHG , niet ouder dan 6 maanden. Hier voor zijn een aantal documenten nodig benodigd denk hierbij bijvoorbeeld aan; de jaarrekeningen, belasting aangifte’s, belasting aanslagen, vermogen van de afgelopen 3 jaar.

Klik hiervoor op ” jaarstukken onderneming ”  op deze pagina voor meer informatie.

Benodigde stukken bij inkomen uit loondienst
Soort inkomen Benodigd document
Vast dienstverband 
 • Werkgeversverklaring niet ouder dan 2 maanden
 • Salarisstrook niet ouder dan 2 maanden
Tijdelijk dienstverband
 • Werkgeversverklaring met intentieverklaring niet ouder dan 2 maanden
 • Salarisstrook niet ouder dan 2 maanden
Tijdelijk dienstverband zonder intentieverklaring
 •  Werkgeversverklaring niet ouder dan 2 maanden
 •  Salarisstrook niet ouder dan 2 maanden
 • Arbeidscontract
 • Overzicht feitelijk arbeidsverleden ( UWV-verzekeringsbericht )
 • Jaaropgaven van de afgelopen 3 jaar of inkomensverklaring(IB60) van de afgelopen 3 jaar of loonstrook december van de afgelopen 3 jaar
Flexibel dienstverband
 • Jaaropgaven van de afgelopen 2 jaar. Eventueel loonstrook met cumulatief inkomen van afgelopen jaar
 • Werkgeversverklaring waaruit het flexibel dienstverband blijkt, niet ouder dan 2 maanden
 • Salarisstrook niet ouder dan 2 maanden
Toekomstig dienstverband
 • Arbeidsovereenkomst van toekomstig ingaand dienstverband voor onbepaalde tijd, zonder proeftijd
Toekomstige inkomensverhoging
 • Officiële (schriftelijke) verklaring van de werkgever, waaruit de onvoorwaardelijke inkomensverhoging blijkt
Perspectiefverklaring
 •  Perspectiefverklaring van een bij de Stichting Perspectiefverklaring aangesloten uitzendbureau of externe perspectief taxateur, niet ouder dan 6 maanden                                                                          
 • Werkgeversverklaring niet ouder dan 6 maanden
 • Salarisstrook niet ouder dan 2 maanden
In dienst bij familie
 •  De accountant of boekhouder dient de werkgeversverklaring mede te ondertekenen
 • Salarisstrook niet ouder dan maanden
 • Minimaal 6 maanden in dienst bij    werkgever/familiebedrijf
 • Uitdraai van www.mijnuwv.nl waaruit de duur van het dienstverband blijkt
Jaarlijkse uitkering (bonus, tantième,
winstuitkering) mits structureel
 •  Specificatie uitkering afgelopen 2 jaar opgemaakt door de werkgever
Inkomensbepaling loondienst 
 • Salarisstrook niet ouder dan 2 maanden
Benodigde stukken bij inkomen uit sociale uitkeringen
Soort inkomen Benodigd document
Arbeidsongeschiktheidsuitkering (IVA,
WAO, WAZ, WAJONG) 
 • Toekenningsbesluit UWV
 • Meest recente jaar- of maandopgave van de uitkerende instantie 
Benodigde stukken bij (nabestaande) pensioen, AOW en ANW
Soort inkomen Benodigd document
AOW (Huidig)
 • Uitkeringsbesluit SVB inzake AOW
Ouderdomspensioen
ANW 
 • Toekenningsbesluit SVB
Nabestaandenpensioen
 • Meest recente jaar- of maandopgave van het pensioenfonds 
(Toekomstige) lijfrente
 • Lijfrente polisblad en bijbehorende inkomstenberekening
Benodigde stukken bij toekomstig pensioeninkomen
Soort inkomen Benodigd document
Toekomstig pensioen/AOW
Toekomstige lijfrente
(ingangsdatum binnen 3
maanden) 
 • Door de aanvrager getekende offerte/polis waaruit de hoogte en duur van de uitkering blijkt. 

Ik ben in Loondienst en heb een vast contract

 • Werkgeversverklaring
 • Loonspecificatie

Ik ben loondienst met intentieverklaring

 • Werkgeversverklaring
 • Loonspecificatie
 • Vinkje Intentieverklaring op de werkgeversverklaring met handtekening en stempel werkgever

Bent u korter dan < 3 maanden in dienst? Graag extra document aanleveren :

 • Overzicht feitelijk arbeidsverleden ( UWV-verzekeringsbericht )
 • Ik ben loondienst zonder intentieverklaring

  • Werkgeversverklaring
  • Loonspecificatie
  • Arbeidscontract
  • Overzicht feitelijk arbeidsverleden ( UWV-verzekeringsbericht )
  • Jaaropgaven van de afgelopen 3 jaar of inkomensverklaring(IB60) van de afgelopen 3 jaar of loonstrook december van de afgelopen 3 jaar

  Ik werk in loondienst maar wel via een uitzendbureau

  • Werkgeversverklaring
  • Loonspecificatie
  • Perspectiefverklaring
  • (Zodra u deze kunt overhandigen wordt uw inkomen gezien als vast loondienstverband)

   en anders :

  • Werkgeversverklaring
  • Loonspecificatie
  • Arbeidscontract
  • Overzicht feitelijk arbeidsverleden ( UWV-verzekeringsbericht )
  • Jaaropgaven van de afgelopen 3 jaar of inkomensverklaring(IB60) van de afgelopen 3 jaar of loonstrook december van de
   afgelopen 3 jaar

  Wat is de perspectiefverklaring?
  De perspectiefverklaring kijkt naar de toekomstige mogelijkheden van de flexkracht om een inkomen te vergaren. De verklaring is gebaseerd op een (data)analyse van de arbeidsmarktpositie van de aanvrager. Daarnaast hechten geldverstrekkers ook belang aan het eigen oordeel van uitzendbureaus over de (toekomstige) inzetbaarheid van de uitzendkracht. Daartoe behoort onder andere een kritische blik op het cv, werkervaring, referenties, eerdere beoordelingen en persoonlijke gesprekken. De perspectiefverklaring heeft bij grote hypotheekverstrekkers dezelfde waarde als een werkgeversverklaring.

  De uitzendondernemingen die voldoen aan de eisen om een perspectiefverklaring uit te geven worden bijgehouden in een register. Het register vindt u HIER

  Ik ben in loondienst maar ik ga binnen < 10 jaar met pensioen

  • Werkgeversverklaring
  • Loonspecificatie
  • MijnPensioenoverzicht via www.mijnpensioenoverzicht.nl
  • (eventueel) Lijfrentes

  Ik ben met Pensioen

  • Mijnpensioenoverzicht.nl
  • laatste maandspecificatie pensioen(en)
  • Laatste maandspecificatie AOW (van de SVB)
  • Jaaropgave Pensioen(en)
  • Jaaropgave AOW (van de SVB)
  • Bijschrijving(en) gelijk aan de maandspecificatie

  Ik ben ondernemer

  • Inschrijving KVK
  • Kopie aangiften omzetbelasting
  • Kopie aangiften inkomstenbelasting
  • Kopie definitieve jaarrekeningen

  Voor meer informatie kijk onder het kopje ” Jaarstukken onderneming ” op deze pagina.

  Ik heb een uitkering

  • IVA toekenningsbesluit
  • Maandspecificatie UWV
  • Jaaropgave afgelopen jaar van de UWV

  Onze specialist

  Khalid Chebabi
  backofficemedewerker
  0546-544622
  info@financielerekenkamer.nl

  Onze diensten

  DOWNLOADS Bekijk de documenten.

  Direct contact?

  Neem contact met ons op via het onderstaande nummer:

  +31 546 544 622

  Contactformulier

  Volg ons op Facebook

  Facebook Pagelike Widget
  Volg ons op Facebook!

  Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

  De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

  Sluiten